• Bartek


Praca powstała podczas warsztatów plastycznych "Magia ulicy" zorganizowanych przez WCK w Wejherowie w 2011 r. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. WCK Wejherowo